• Title : Svenska folksägner

  • Author:

  • Ranting:

  • ISBN: 911771611X Edition Language Swedish Other Editions None found All Editions

  • Number of Pages: 286 pages


Svenska folksägner Description

I bondesamh llets muntliga diktning r det folks gnerna som s ger mest om hur folk trodde och t nkte f rr De handlar ofta om tillvarons vernaturliga, fantastiska sidor, om m nniskors m ten med n ck, skogsr , vittror och troll Bengt af Klintberg har gjort ett urval av typiska s gner fr n alla de svenska landskapen, och han presenterar dem n rmare i en sakkunnig inledning..Svenska folksägner Reviews

thumbnail Title: Svenska folksägner
Author:Bengt af Klintberg
ISBN :911771611X Edition Language Swedish Other Editions None found All Editions
ranting: 2.5
Reviewer: 2195 Reviews
Description: I bondesamh llets muntliga diktning r det folks gnerna som s ger mest om hur folk trodde och t nkte f rr De handlar ofta om tillvarons vernaturliga, fantastiska sidor, om m nniskors m ten med n ck, sk

7519 Users Online Now